ΞΕΚΙΝΑ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ

Απαγορευμένα Προϊόντα

Στο Swapp.gr δεν επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγής, προϊόντα η διάθεση – ανταλλαγή των οποίων αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου ή στα χρηστά ήθη. Εκτός της ανωτέρω γενικής προϋπόθεσης, καθώς και όσων –συμπληρωματικά- αναφέρονται στους όρους χρήσης σχετικά με τις υποχρεώσεις (δεοντολογία) των μελών, στο Swapp.gr υπάρχει -για την διευκόλυνση των χρηστών- λίστα με απαγορευμένα προϊόντα. To Swapp.gr έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει τη δημοσίευση ή να απαγορεύσει την προσφορά / ανταλλαγή συγκεκριμένων προϊόντων και ομάδων προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση του χωρίς να αναφέρει τους λόγους.
Η προαναφερόμενη λίστα δύναται να τροποποιείται, ανανεώνεται, επικαιροποιείται προκειμένου να υπάρχει κατά το δυνατόν ενημέρωση των χρηστών/μελών και συμμόρφωση με διατάξεις νόμων και κανονισμών, που από καιρού εις καιρόν επιβάλλουν / εισάγουν περιορισμούς, απαγορεύσεις σε διάφορα είδη ή/και για να περιληφθούν είδη, που εκ παραδρομής δεν εντάχθηκαν σε αυτή, συνεπώς η λίστα αυτή δεν είναι οριστική και οι χρήστες - μέλη καλούνται να την συμβουλεύονται τακτικά.

Απαγορευμένα – εκτός ανταλλαγής προϊόντα:
• Προϊόντα κλοπής, εκβίασης, απάτης
• Προϊόντα και έγγραφα, τα οποία προϋποθέτουν ή/και συνδέονται κατά τρόπο προσωποπαγή με τον ιδιοκτήτη τους ή/και που η διάθεσή τους προϋποθέτει την έκδοση διοικητικής άδειας, δικαστικής απόφασης, υπόκειται σε διοικητική εποπτεία άλλα έγγραφα και προϊόντα που περιέχουν τον όρο του αμεταβίβαστου κ.α. (ταυτότητες και άδειες υπηρεσιών, προσωποπαγείς, διατακτικές, κουπόνια, δελτία)
• Φάρμακα και ιατρικά προϊόντα ή/και τα συστατικά τους
• Ναρκωτικά και λοιπές ψυχοτρόπες ουσίες ή/και τα συστατικά τους
• Οποιωνδήποτε ουσιών, συστατικών τους επικίνδυνων και επιβλαβών για την υγεία (χημικές, ραδιενεργές ουσίες, δηλητηριώδεις και εκρηκτικές ουσίες, ύλες κλπ)
• Πολεμικά και στρατιωτικά υλικά – αντικείμενα, όπλα οποιουδήποτε είδους, εξαρτήματα όπλων, πυρομαχικά
• Άσεμνο, πορνογραφικό, βίαιο, χυδαίο υλικό και περιεχόμενο, σε οποιοδήποτε τύπο και μέσο κι αν εμφανίζεται (έντυπο, οπτικοακουστικό, ψηφιακό κλπ), αντικείμενα, που σχετίζονται με τη σεξουαλική πράξη κλπ
• Αντικείμενα που φέρουν σύμβολα ή περιέχουν καθοιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο ρατσιστικό, προπαγανδιστικό, ναζιστικό, αιρέσεων, ακραίων φρονημάτων, δογμάτων και ρευμάτων και δύνανται να προκαλέσουν μίσος, τρόμο, προπαγάνδα ή να προσβάλλουν εθνικά και πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικά δόγματα, τους νέους κλπ
• Προϊόντα καπνού και υποκατάστατα
• Συσκευές κινητών τηλεφώνων όπου δεν αναγράφεται το ποσοστό απορρόφησης ακτινοβολίας SAR
• Ανθρώπινα όργανα
• Ζώα
• Προστατευμένη χλωρίδα και πανίδα και τα προϊόντα αυτών
• Εργαλεία, λογισμικό, συσκευές αποκωδικοποίησης/αποκρυπτογράφησης/παραβίασης του ιδιωτικού βίου ή/και που δύνανται να βλάψουν, προσβάλλουν, παραβιάσουν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σήματα, επαγγελματικά απόρρητα, προσωπικά δεδομένα, την προσωπικότητα κλπ
• Προϊόντα που περιέχουν καθοιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (πειρατικές ηχογραφήσεις, απομιμήσεις αυθεντικών ειδών και προϊόντων, επανεγγραφόμενα μέσα όπως CD, DVD, Video, φωτοαντίγραφα, ψηφιακά αρχεία, που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ)
• Προσφορές που συνδέονται με τυχερά και άλλου είδους παιχνίδια, προσφορές, που υπόσχονται την επίτευξη κέρδους, απόκτηση χρημάτων
• Τηλεπικοινωνιακά μέσα, κυρίως εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνίας που αντιτίθενται στη νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών
• Τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης, καλλυντικά κ.α., η χρήση και διάθεση των οποίων υπόκειται ή/και ρυθμίζεται από τις διατάξεις της αγορανομικής νομοθεσίας